Archive for Duben 9th, 2010

Havarijní pojištění

Jak vybrat havarijní pojištění

Produktová nabídka havarijních pojistek u jednotlivých pojišťovacích domů vypadá velmi podobně, ale většinou se liší v některých důležitých parametrech. Těmi parametry mohou být např. výše limitů plnění, kvalita asistenčních služeb či možnost kombinovat rizika. Při výběru pojišťovny se také zaměřte na jejich způsob stanovení pojistné částky. Pojistitelé totiž při výplatě pojistného plnění posuzují, zda se jedná o totální škodu nebo škodu částečnou (parciální). Při škodě totální vám pojišťovna vyplatí obvyklou cenu vozidla před pojistnou událostí. Zatímco v případě škody částečné dostanete pojistné plnění ve výši nákladů nezbytných na opravu vozu. Tak abyste mohli vůz uvést do původního stavu před pojistnou událostí.

Jestliže jste těmi, kteří způsobují časté, ale malé škody, zvolte spíše pojištění s nízkou spoluúčastí. Naopak pro ty, kteří jezdí bez nehod a věří si, doporučujeme zvolit spíše spoluúčast vyšší a pojištění bude levnější.

Výhodné je pořídit si havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Proč? Protože pořídit si obě pojištění současně u jedné pojišťovny může být pro vás mnohem výhodnější. Někdy také na toto pojištění můžete získat slevu nebo další výhody, pokud uzavřete havarijní pojištění spolu s povinným ručením.