Některá česká města čekají emisní zóny, které fungují už např. v Německu. Zákaz vjezdu starým a neekologickým vozům do některých částí měst by mohl nastat např. v Praze, Plzni, Ústí nad Labem nebo Českých Budějovicích. Do těchto emisních zón by směla auta, která by splňovala kritéria a dostala nálepku, která by je opravňovala k vjezdu do nízkoemisních zón. Plakety by se lišily barvou – červená, žlutá a zelená, podle výše emisí automobilu. Týkalo by se to například aut se starými dieselovými motory z 80. let a škoda 120. V Ústí nad Labem jsou nejdále, ale problémem se stává kudy případnou nízkoemisní zónu objet, vypracování objízdných tras pro vozidla, která do nízkoemisních zón nebudou smět. Tento zákon by mohl platit tak v roce 2011.