Záleží na typu postižení a jeho případné vyřešení na vozidle.

Může docházet k celkové ztrátě jedné z horních končetin, částečná ztráta jedné z horních končetin a částečná ztráta prstů nebo snížená funkce úchopu obou rukou. Všechny tyto případy se dají vyřešit automatickou převodovkou na dálkové ovládání s úchytem nebo bez úchytu. Dalším postižením může být úplná nebo částečná ztráta některé z dolních končetin, kde se upravuje spojka a brzda na ruční ovládání. Kombinace obojího postižení např. ztráta či omezení funkce dolní a jedné horní končetiny se kombinuje i řešení úprav. Ztráta funkce dolních končetin, lze upravit každé auto různými způsoby. U osob menšího vrůstu záleží na výšce postavy, buď se prodlouží pedály o pět až deset centimetrů nebo se přidá kompletní pedálová sekce a upraví sedadlo. Většinou je třeba prodloužit i řadící páku, úpravy jsou individuální.
Auto si můžete koupit nové s těmito úpravami nebo lze předělat vaše stávající. Příspěvek se určí s ohledem na majetkové poměry žadatele. Na zakoupení nového vozidla příspěvek činí nejvýše 100 000 Kč a na celkovou opravu vozidla 60 000 Kč.