Kvalita pohonných hmot

Kvalita pohonných hmot klesá

Cena pohonných hmot neustále roste, ale jejich kvalita klesá. Kvalitou se začala zabývat v únoru Česká obchodní inspekce a zjistila nedostatky u 15 kontrolovaných vzorků ze 153. Rozbory prokázaly odchylky od jakostních norem u devíti vzorků motorové nafty a šesti vzorků automobilových benzínů.

Jediným způsobem, jak zákazník pozná pumpy s nezávadným palivem, je samolepka – pečeť kvality. Vytvořil ji Ústav paliv a maziv. V loňském roce ústav převzala švýcarská společnost SGS. Ta nyní představila rozšířený program kontroly kvality, se kterým by chtěla jít i za hranice Česka. V Česku funguje asi 2700 registrovaných benzinek, do programu se jich přihlásilo asi 1200. Terénní pracovníci SGS objíždí benzinky, odebírají vzorky a předávají je do speciálních laboratořích v Praze a Kolíně.

Mapa, která vám odhalí benzínové pumpy, jež mají pečeť kvality.

Leave a Reply